De patat van 700 €

 

Een “patat” met kostprijs 700 € voor 100 gram? 

U gaat ervan uit dat dit een grapje is? Dat het onmogelijk kan dat wat u op de foto ziet een kostprijs heeft van 700 € voor 100 gram? Wel u heeft gedeeltelijk gelijk.Geen foto van een “patat” maar de heerlijke Witte Truffel van Alba, wereldwijd het meest gegeerde product. Maar die Witte Truffel van Alba, zo immens schaars in de heuvels van Alba, kost wel degelijk tot 700 € tijdens de piekperiode van de Alba White Truffle Fair,  hét evenement waar alle journalisten zich verzamelen voor een uniek wwergave  wereldwijd voor televisestations in het buitenland waarbij de nieuwkomers. Koplopers zijn journalisten uit  in Hong Kong, Singapore, China, de Verenigde Staten (massaal aanwezig) en nieuwkomer Japan. 

De gewaardeerde witte truffel, wetenschappelijke naam TUBER MAGNATUM PICO wordt beschouwd als de truffel bij uitstek omdat het van groot commercieel belang is.  De witte truffel van Alba is een variëteit aan witte truffel, typisch voor Piemonte. Opgelet, pas vanaf tweede week oktober tot en met eind januari wordt deze uit de grond gegraven door vierpoters, honden en geen varkens zoals in de Franse regionen. Wie er nu aan dacht om een rashond te kopen speciaal bestemd voor deze truffelhunting mag het op z’n buik schrijven. Deze honden zijn mix van rassen, leven van meet af aan als puppy een opleiding en studeren dus aan de “Università dei Cani di Tartufo”. Versta me goed, niet meer als een hondenhok bij één van de top truffelhunters maar die elke dag z’n ontbijt tijdens de opleidingsfase krijgt met een mix van truffels en elke dag ook getraind wordt.  Hier, voor deze training, wordt fors geld neergeteld. 

Hoe gaat men te werk om zo’n hond op te leiden. De puppy wordt op een speelse manier ingeleid in de wereld van “tartufo”, truffel dus.  Als puppy krijgt hij al in een speelbal kleine stukjes truffel. Beetje bij beetje maakt hij ook kennis in de grond met de truffel,  eerst een truffel begraven op een raakoppervlak, daarna een paar centimeter onder de grond tot zélfs 1 meter onder de grond. Ook in z’n maaltijd worden kleine stukjes truffel gemengd. Is een truffelhond “gelukkig”? Voor zijn wereld wel want als men niet meer kent dan elke dag friet kent men niet “oesters”. De truffelhunter beloont de hond  bij elke “vonst”,  witte of zwarte truffel.   Dus de hond kijkt uit naar de beloning. Niet meer of niet minder als wat in een normale hondenschool gepresteerd wordt, alléén in een bijzonder kader.

Bovenstaande foto;: de stolp die je in elk restaurant ziet en de typische truffelschaaf,  de meest populaire

Als de stolp geopend wordt voor je neus, krijg je een walm van first class delicassen

 

Weetjes over de Witte Truffel

Waar de trruffelhunterj in november een kanjer vond, zal hij ook nu wellicht een kanjer vinden.Dat zijn nu éénmaal de wetten van de natuur. Met z’n map in de hand maar vooral met de reukzin van z’n hond, de échte winnaar op het eind van het seizoen, slaagt hij erin z’n jaarinkomen te verdienen met amper 3 maand werken. Bent u jaloers? Start dan maar met de aankoop van een truffelhond die speciaal afgericht wordt: dat kan u flink kosten (1500 € tot 5000 € en meer)

Waar de beste wijnen ter wereld ontstaan (Barolo-Barbareso-Roero Riserva)  is ook meteen het meest geschikte terrein voor Witte Truffel, minder dan 700 meter hoogte.  De wortels van de plant hebben vocht nodig en daarom zijn nu net de einde zomer regenbuien enorm noodzakelijk. 

Daarom is natuurlijk de regio van Alba, met de Witte Alba Truffel écht wel enorm verschillend toz van de truffels van andere zones zoals Asti en Alessandria. Dat smaak je vooral! Natuurlijk is dit moeilijk als ervaring te beleven want zeg nu eerlijk: hoeveel keer gaat u met één voet in een restaurant zitten in Alba regio en met de andere in Asti/Alessandria regio zodat u tegelijkertijd kan proeven. 

Sommige truffelhunters hebben ook wel makkelijk een maîtresse... Ze zijn toegestaan om de ganse nacht weg te blijven want de truffel wordt écht wel meest 's nachts gezocht en alles van vindplaatsen wordt nauwgezet geregistreerd. Zo zijn er vindplaatsen die uitsluitend zwarte truffel voortbrengen en andere witte truffel

Al wie van gastronomie op hoogste niveau wil genieten samen met Witte Truffel heeft in 11 gemeentes rond Alba écht wel daartoe het maximale potentieel maar wist je dat de witte truffel oorspronkelijk met simpele boerenkost geserveerd werd? Wist je dat dit uiteindelijk ook het lekkerste is met een carne crudo of  tajarin pasta? Je hebt  zo'n 7 gram nodig om een pasta te voorzien van voldoende hoeveelheid.  IN een restaurant krijg je zo'n 5 gram. Even signaleren dat ons ander bedrijfje -  Made In PIedmont Wines - regelmatig in de herfst witte truffel avonden organiseert en deze dus mogelijks ook gaan doorgaan op de stek waar Made In Piedmont Wines z'n tasting van wijnen realiseert:  Méan.   (Havelange). Wie van ver komt,  kan logeren bij één van onze connecties (gite, hotel, b&b) 

 

 

Laat je niet bedotten met witte truffel van elders dan Alba

Waar moet je vooral opletten om niet thuis te komen met iets wat na een paar uur niet in de verte lijkt op wat je moet verwachten van een Witte Alba Truffel? Zorg er bij voorbeeld voor dat je geen truffel koopt waar in mogelijke gaatjes nog aarde zit. Die aarde weegt en je hebt tenslotte een prijs die je neertelt per gewicht. Check of de geur over de gehele truffel écht wel juist zit en vooral ook na te gaan of de truffel niet overrijp is. Een truffel die bestuift is met farina van maïs om zo de juiste kleur te geven is zeker een foute aankoop, en ga zeker na of de truffel niet opnieuw samengesteld is na een mogelijke verkeerde wijze van uit de grond halen van het prestigieuze goud. Een truffel dient ook schoon te zijn, dus je mag geen spoortje meer terugvinden van hoe ze uit de grond gehaald is. 

Hou bewaar je jouw meest begeerde “hebbeding”

De truffel wordt bewaard in de koelkast bij 3 tot 6 graden, zonder gewassen of schoongemaakt te worden. Best in huishoudpapier bewaren en in een glazen bokaaltje dat niet volledig dicht gedraaid is. Als de truffel goed bewaard wordt, kan men 6 à 8 dagen genieten. Als de truffel soft wordt, moet deze onmiddellijk geconsumeerd worden.  Dat kans dat een truffel uit Alba nog 6 dagen goed is, is onrealistisch.  Maximum drie dagen rekening houdende met transport.

 

Welke prijs betaal je voor Witte Alba Truffel?

Dat hangt af van de condities die er zijn de maanden vooraf.  Als het in juli regent, heb je betere kwaliteit.  De hittegolf van 2020 aug doet er geen goed aan,  het zal veel moeten regenen in september om de cyclus van 3/4 maand groei van de witte truffel goed te maken. Witte Truffels hebben vocht nodig. 

 

Wat is de connectie tussen de Witte Truffel van Alba en Karina Imschoot, specialiste truffel-en wijnreizen naar Piemonte? Gewoon, het is onze “materie”. Hoe gaan we onze materie in een Covid-19 omgeving toch maximaal laten proeven en vooral “beleven”.  Enerzijds leest u dat op www.piemontetravel.eu, anderzijds ook op social media want met deze huidige situatie is het niet ondenkbaar dat we een paar Witte Truffel avonden realiseren, wel op het moment dat de truffel op z’n best is, namelijk midden november tot midden december. Vanaf midden december kan er sneeuw vallen in Piemonte en dan is het niet ok om de beste truffel te hebben.

 

Heb jij ook zin of wijnen, filetto’s, slow food uit Piemonte te proeven? Tijdens Corona tijden in België kan je ook terecht voor een unieke Piemonte ervaring maar liefst van al in Piemonte zélf natuurlijk.    

En français: 

Une pomme de terre avec le prix  700 € pour 100 grammes ? 
 
Vous pensez que c'est une blague ? Qu'il est impossible que ce que vous voyez sur la photo coûte 700 € pour 100 grammes ? Pas une photo de "pomme de terre" mais la délicieuse truffe blanche d'Alba, le produit le plus recherché au monde. Mais cette truffe blanche d'Alba, si immensément rare dans les collines d'Alba, coûte 700 € pendant la période de pointe de la foire de la truffe blanche d'Alba, l'événement où tous les journalistes du monde entier se réunissent pour un défi unique pour les chaînes de télévision étrangères. Les leaders sont des journalistes de Hong Kong, de Singa-pore, de Chine, des États-Unis (fréquentation massive) et du Japon, nouveau venu. 
 
La truffe blanche très précieux, dont le nom scientifique est TUBER MAGNA-TUM PICO, est considérée comme la truffe par excellence car elle a une grande importance commerciale.  La truffe blanche d'Alba est une variété de truffe à dents blanches, typique du Piémont. Attention, ce n'est qu'à partir de la deuxième semaine d'octobre et jusqu'à la fin janvier qu'il est déterré par des quadrupèdes, des chiens et pas de porcs comme dans les régions françaises. Toute personne qui pensait acheter un chien de race spécialement pour cette chasse aux truffes peut l'écrire sur son ventre. Ces chiens sont un mélange de races, vivent une éducation dès le début comme chiots et étudient donc à l'"Università dei Cani di Tartufo". Comprenez-moi bien, non plus comme un chenil avec un des meilleurs chasseurs de truffes mais qui prend son petit déjeuner tous les jours pendant la phase d'entraînement avec un mélange de truffes et qui est également entraîné tous les jours.  Ici, pour cette formation, beaucoup d'argent est mis de côté. 
 
Comment dresser un tel chien. Le chiot sera introduit de manière ludique dans le monde du "tartufo", la truffe.  En tant que chiot, il reçoit déjà de petits morceaux de truffe dans un jouet. Petit à petit, il se familiarise également avec la truffe dans le sol, en creusant d'abord une truffe sur une surface tangente, puis quelques centimètres sous le sol jusqu'à 1 mètre de profondeur. Dans son repas, il mélange également de petits morceaux de truffe. Un chien truffier est-il "heureux" ? Pour lui, c'est le cas, car si vous ne connaissez pas plus que les frites tous les jours, vous ne connaissez pas les "huîtres". Le chasseur de truffes récompense le chien à chaque "étincelle", truffe blanche ou noire.   Le chien attend donc avec impatience la récompense. Ni plus ni moins que ce qui se fait dans une école canine normale, mais seulement dans un cadre spécial.
Photo ci-dessus : la cloche de verre que vous voyez dans chaque restaurant et le rasoir à truffes typique, le plus populaire.
Lorsque la jarre à cloche est ouverte devant vous, vous obtenez une valse de délices de première classe.
 
Connaître la truffe blanche
 
Là où le trruffelhunterj a trouvé un kanjer en novembre, il en trouvera aussi un maintenant. Ce sont les lois de la nature. Avec sa carte en main mais surtout avec l'odorat de son chien, le vrai gagnant en fin de saison, il parvient à gagner son revenu annuel avec à peine 3 mois de travail. Es-tu jaloux ? Commencez ensuite par l'achat d'un chien truffier spécialement formé : cela peut vous coûter cher (de 1500 € à 5000 € et plus).
Le lieu où sont produits les meilleurs vins du monde (Barolo-Barbareso-Roero Riserva) est également le terrain le plus approprié pour la truffe blanche, à moins de 700 mètres d'altitude.  Les racines de la plante ont besoin d'humidité, c'est pourquoi des pluies à la fin de l'été sont extrêmement nécessaires. 
Par conséquent, la région d'Alba, avec la truffe blanche d'Alba, est vraiment très différente des truffes d'autres zones comme Asti et Alessandria. C'est ce que vous goûtez le plus ! Bien sûr, c'est difficile à vivre parce que dites honnêtement : combien de fois allez-vous vous asseoir avec un pied dans un restaurant de la région d'Alba et avec l'autre dans la région d'Asti/Alessandria pour pouvoir déguster en même temps ? 
Certains chasseurs de truffes ont aussi facilement une maîtresse... Pour être honnête, ils sont autorisés à rester à l'écart toute la nuit car la truffe est le plus souvent fouillée la nuit et tout les sites sont méticuleusement enregistrés. Certains sites ne produisent que des truffes noires et d'autres truffes blanches.
Tous ceux qui veulent profiter de la gastronomie au plus haut niveau avec la truffe blanche ont vraiment le potentiel maximum dans 11 municipalités autour d'Alba, mais saviez-vous que la truffe blanche était à l'origine servie avec de simples plats paysans ? Saviez-vous qu'en fin de compte, c'est aussi le plus délicieux avec une carne crudo ou des pâtes tagarin ? Il faut environ 7 grammes pour obtenir des pâtes en quantité suffisante.  Dans un restaurant, vous en recevez environ 5 grammes. 
 
 
Ne vous laissez pas berner par la truffe blanche venue d'ailleurs qu'à Alba
Où faut-il faire particulièrement attention à ne pas rentrer à la maison avec quelque chose qui, après quelques heures, ne ressemble pas à ce que l'on peut attendre d'une truffe blanche d'Alba ? Veillez, par exemple, à ne pas acheter une truffe là où il y a encore de la terre dans les trous éventuels. Cette terre pèse et au final, vous avez un prix à payer par poids. Vérifiez si l'odeur de la truffe entière est vraiment bonne et surtout si la truffe n'est pas trop mûre. Une truffe qui a été pollinisée avec de la farina de maïs pour lui donner la bonne couleur est définitivement un mauvais achat, et assurez-vous qu'elle n'a pas été reconstituée après une possible mauvaise façon de sortir l'or prestigieux du sol. Une truffe doit également être propre, de sorte que vous ne devez pas trouver de traces de la façon dont elle a été retirée du sol. 
Gardez votre "gadget" le plus convoité
La truffe est conservée au réfrigérateur à une température de 3 à 6 degrés, sans être lavée ni nettoyée. Il est préférable de les conserver dans du papier ménager et dans un bocal en verre qui n'est pas complètement fermé. Si elle est bien conservée, la truffe peut être dégustée pendant 6 à 8 jours. Si la truffe devient molle, elle doit être consommée immédiatement.  Il n'est pas réaliste de penser qu'une truffe d'Alba peut encore durer six jours.  Trois jours au maximum. 
 
Quel prix payez-vous pour la truffe blanche d'Alba ?
 
Cela dépend des conditions qui prévalent dans les mois précédents.  S'il pleut en juillet, vous aurez une meilleure qualité.  La vague de chaleur du mois d'août 2020 ne fait pas de bien, il faudra qu'il pleuve beaucoup en septembre pour compenser le cycle de croissance de 3/4 mois de la truffe blanche. La truffe blanche a besoin d'humidité. 
le veau à la truffe blanche est le lien entre la Truffe blanche d'Alba et Karina Imschoot, spécialiste de la truffe et des circuits viticoles au Piémont ? Uh-huh. C'est notre "affaire". Comment allons-nous tirer le meilleur parti de notre matière dans un environnement Covid-19 et surtout la "vivre".  D'une part, vous pouvez lire cela sur www.piemontetravel.eu, d'autre part également sur les médias sociaux car dans la situation actuelle, il n'est pas impensable que nous réalisions quelques soirées de truffe blanche, mais lorsque la truffe est à son meilleur, à savoir de mi-novembre à mi-décembre. À partir de la mi-décembre, la neige peut tomber sur le Piémont et il n'est alors plus possible d'avoir la meilleure truffe.
Vous souhaitez déguster des vins, des filletos, du slow food piémontais ? Pendant la période de Corona en Belgique, vous pouvez également vivre une expérience unique dans le Piémont même, bien sûr.    
 
 
 

 

 

 

Your Piedmont Expert

Karina Imschoot

Why is she your best choice for Top Quality Time Holidays?

She visited Piedmont in 2006, fell in love with the region, spent holidays 4 times a year in Piedmont and finally has settled her home in Piedmont in  2012.

She lived in both places:  first Cherasco, then Barbaresco but returned to Cherasco.

With her knowledge,  with the fact that she came in as a tourist as well and lived all experiences as a tourist,  she is a perfect match for your quality time in Piedmont